Mihailo Petrović Alas: Bard srpske matematike

Svirao je violinu na pučini Indijskog i Atlantskog okeana, gazio kroz zemljotrese trusnih područja na severnom polu, objavljivao naučne radove u kontinuitetu čitavih 50 godina, obišao sve zemlje Evrope, a spokoj pronašao na mirnoj vodi, sa pecaljkom u ruci. Mika Alas bio je jedan od najvećih srpskih matematičara

Mihailo Petrović Alas Izvor: Wikimedia Commons

 

Mihailo Petrović Alas rođen je u Beogradu, 6. maja 1868. Bio je srpski matematičar, profesor Univerziteta u Beogradu, akademik Srpske kraljevske akademije i alas.

Mika Alas je bio jedna od najpoznatijih ličnosti starog Beograda. Imao je bogat, zanimljiv i nekonvencionalan život. Teško je na jednom mestu pobrojati, a naročito detaljno opisati sve čime se Petrović bavio.

Pored zanimanja za raznovrsne teme u matematici, Petrovića srećemo i na mnogim drugim, često neočekivanim mestima.

Bio je pisac zakona i predloga međudržavnih sporazuma, ali i izumitelj i vlasnik uspešnih i realizovanih patenata. Petrovića mnogi uključuju u naše najvažnije filozofe i stvaraoce originalne teorije u prirodnoj filozofiji, matematičke fenomenologije.

JOSIF PANČIĆ: NAUČNIK KOJI JE VOLEO PLANINE

Pisao je na lep i zanimljiv način, pa su neki njegovi romani omiljen deo srpske omladinske literature. Pisao je naučne radove i zanimao se za druge prirodne nauke, pre svega za astronomiju, teoriju relativnosti i hemiju.

Bio je tvorac šifarskog sistema i glavni šifrant srpske i jugoslovenske vojske.

Svirao je violinu i predvodio muzičku družinu „Suz“, koja je sve do početka Drugog svetskog rata imala jedno od glavnih mesta u boemskom životu Beograda.

Najzad, bio je veliki i strastven ribolovac, i veliki svetski putnik i moreplovac po severnim i južnim morima. Mika Alas je u svojim čuvenim ekspedicijama obišao severnu i južnu polarnu oblast.

 

Prvih osam redovnih profesora Beogradskog univerziteta, 1905. godine: Sede, sleva Jovan Žujović, Sima Lozanić, Jovan Cvijić, Mihailo Petrović Alas; stoje, sleva Andra Stevanović, Dragoljub Pavlović, Milić Radovanović i Ljubomir Jovanović. Izvor: Wikimedia Commons

 

Mihailo Petrović Alas je postao redovni član Srpske kraljevske akademije 1899. godine, kada je imao samo 31. godinu. Objavio je veliki broj pronalazaka, naučnih radova, udžbenika i putopisa sa svojih pomorskih putovanja.

Dobio je veliki broj nagrada i priznanja i bio je član nekoliko inostranih akademija nauka (Prag, Bukurešt, Varšava, Krakov) i naučnih društava.

Nakon smrti Jovana Cvijića, 1927. godine, kao i još jednom 1931, akademici su ga predlagali za predsednika Akademije, ali vlasti iz političkih razloga nisu prihvatile ovaj predlog.

Godine 1939. postao je počasni doktor Beogradskog univerziteta. Iste godine nagrađen je ordenom Svetog Save prvog reda.

Po svom naučnom radu i rezultatima Mihailo Petrović Alas spada u najveće srpske matematičare.

MIHAJLO PUPIN: OD PAŠNJAKA DO NAUČENJAKA

Profesor Mihailo Petrović je umro 8. juna 1943. u svom domu na Kosančićevom vencu u Beogradu.

Sahranjen je na Novom groblju u Beogradu, 9. juna 1943, a od njega su se govorom oprostili episkop braničevski Venijamin Taušanović, akademik Milutin Milanković i rektor Univerziteta u Beogradu Nikola Popović.

Milanković je, između ostalog, rekao: “Pred smrtnim ostacima svoga besmrtnika, oplakuje srpska nauka svog najvećeg matematičara, Mihaila Petrovića. Sa njima se ta naša nauka, nošena širokim krilima njegovog genija, uzdigla do visine da je sagleda ceo naučni svet…”

 

Izvori:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *