Kosmodrom na Svetskoj konferenciji naučnih novinara

Kosmodrom će imati svog predstavnika na najvećem i najvažnijem skupu naučnih pisaca na svetu. Osnivač i urednica Kosmodroma, Nevena Grubač, dobila je stipendiju za učešće na Svetskoj konferenciji naučnih novinara koja se ovog leta održava u Švajcarskoj

Foto: Leila Azevedo, Unsplash

Kosmodrom će imati svog predstavnika na najvećem i najvažnijem skupu naučnih pisaca na svetu. Osnivač i urednica Kosmodroma, Nevena Grubač, dobila je stipendiju za učešće na Svetskoj konferenciji naučnih novinara koja se ovog leta održava u Švajcarskoj.

Ove godine, glavni organizatori su asocijacije naučnih novinara iz Švajcarske, Italije i Francuske, zajedno sa Svetskom federacijom naučnih novinara. Konferencija će biti održana od 1. do 5. jula 2019, u Lozani, švajcarskom gradu sa snažnom kulturnom i političkom istorijom.

Ovaj prestižni skup za cilj ima okupljanje profesionalaca iz čitavog sveta koji izveštavaju o nauci i njihovu međusobnu razmenu ideja i veština, kako bi se umrežili i stvorili snažnu naučno-novinarsku saradnju na globalnoj skali.

U svetu koji se sve snažnije oslanja na nauku i tehnologiju, a u kom borba protiv fake news postaje sve teža i zahteva sve više resursa, javlja se urgentna potreba za kvalitetnim i kritičkim izveštavanjem, kao i prisustvom u medijima koje će pomoći javnosti da bude informisana o važnim temama.

Ovaj događaj će pomoći naučnim novinarima sa čitave planete da unaprede svoje profesionalne veštine, upoznaju se sa najnovijim dostignućima na polju nauke i dublje razumeju sile i zakone koji oblikuju naš svet. Samo na ovaj način će izveštavanje o nauci biti kredibilno i lišeno senzacionalizma.

Alpine bid – Lausanne 2019 World Conference of Science Journalists – long from House of Switzerland on Vimeo.

Organizatori konferencije su ponudili stipendije za 100 odabranih naučnih novinara iz čitavog sveta. Nakon velikog broja primljenih prijava i donekle dramatičnog iščekivanja odluke međunarodnog komiteta za selekciju, sačinjenog od članova sa svakog kontinenta, na listi se našao i Kosmodrom. Stipendija pokriva kotizaciju, prevoz, smeštaj i ostale neophodne troškove.

U bogatom programu, ističe se radionica namenjena naučnim novinarima sa Balkana, koja će se održati dan pred početak konferencije. Ovu radionicu organizuje Balkanska mreža naučnih novinara.

Tokom konferencije, učesnici će imati priliku da posete brojne poznate istraživačke centre, uključujući CERN, nemački centar za obuku astronauta, istraživačke stanice na alpskim glečerima, razne univerzitete i laboratorije.

Kosmodrom će detaljno izveštavati o čitavom događaju sa lica mesta.

Foto: WCSJ2019


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *